Deel

Forse uitbreiding bedrijfsruimte

Van Doesburg Int. Transport B.V. in Zaltbommel maakt succesvolle tijden mee. Het middelgrote transportbedrijf uit het centraal gelegen Zaltbommel langs de A2, bouwt letterlijk voort op de positieve ontwikkelingen die het bedrijf in de afgelopen jaren zelf heeft afgedwongen en nog steeds afdwingt. Dat doet men door actief te investeren in het eigen personeel, de goede relatie met opdrachtgevers en in de kwaliteit van de dienstverlening. Maar ook investeert men in innovatieve logistieke techniek, veiligheid, moderne transportmiddelen en zeker niet op de laatste plaats de bedrijfsruimte. Een gecontroleerde groei van het bedrijf is het gevolg.

6.000 m2 nieuwbouw

De groei heeft ervoor gezorgd dat Van Doesburg het bedrijfsterrein gaat uitbreiden. Pal tegenover de bestaande locatie is een nieuw terrein van 6.000 m2 aangekocht. De recent gestarte nieuwbouw op deze locatie bevindt zich direct naast de toegangsweg van industrieterrein de Wildeman in Zaltbommel. De nieuwbouw omvat een nieuwe werkplaats met een totaaloppervlakte van 1.400 m2 en een nieuwe parkeerruimte van nog eens 4.600 m2.

APK straat en remmentestbank

Op dit moment heeft Van Doesburg ook al een eigen garagebedrijf en dus het meeste onderhoud aan goed uitgeruste wagenpark in eigen beheer. Daardoor houdt men het rollend materieel in optimale conditie en kan men direct inspelen op eventuele calamiteiten. Met de huidige groei, ook van het wagenpark en de steeds geavanceerdere techniek aan boord, is ook de vraag naar een nieuwe grotere en optimaal geoutilleerde werkplaats ontstaan.

“Met goed uitgerust en onderhouden materieel gaan onze chauffeurs veilig de weg op en kunnen we onze logistieke dienstverlening optimaal inhoud blijven geven”, aldus Dyjan van Doesburg, een van de zonen van Gijs van Doesburg die belast is met ‘operations’ binnen het bedrijf. In de nieuw te realiseren werkplaats komt ook een geavanceerde APK straat met onder andere een remmentestbank en schokbreker detectoren.

Eigen wasstraat

Naast de werkplaats wordt een moderne wasstraat gerealiseerd. Voor de chauffeurs ook een toegevoegde waarde; zo kunnen ze telkens weer met een schone representatieve wagen de weg op. De herkenbare fris blauwe wagens zijn immers het visitekaartje van het bedrijf.

Gijs Dyjan en Raymond van Doesburg

Broers Dyjan en Raymond en trotse vader Gijs van Doesburg volgen de voortgang op de voet!

 

Duurzaam bouwen

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijkere waarde voor Van Doesburg. Zo wordt het gehele nieuwe pand voorzien van duurzame Ledverlichting. Verder wordt op de gebouwen een PV solar systeem geïnstalleerd, waardoor op jaarbasis ca. 23.500 KWH benutbare energie wordt gegenereerd. Op deze manier gaat men voorzien in de eigen energieopbrengst.

PowerFence beveiliging

Omdat Van Doesburg naast de transportactiviteiten ook een aanzienlijke warehouse-capaciteit onder het dak heeft, is beveiliging van de locatie van groot belang. Ook de nieuwe locatie wordt daarom voorzien van het geavanceerde PowerFence systeem waaraan de nieuwste techniek op cameragebied wordt gekoppeld.

Planning: februari 2018 operationeel

In de eerste week van juli is men gestart met de voorbereidende grondwerkzaamheden. Al snel daarop zal de aannemer starten met de fundering en verdere bouw van de nieuwe locatie. “De planning is ambitieus, maar zeker haalbaar. Begin volgend jaar zijn we ook op het nieuw ontwikkelde terrein operationeel!”, zo zegt een trotse Gijs van Doesburg die vanuit zijn rol als directeur-grootaandeelhouder mede aan de basis staat van deze positieve nieuwe ontwikkeling.

Fase 2, uitbreiding warehouse capaciteit

Wanneer de nieuwbouw van het garagebedrijf en de parkeerruimte in gebruik zijn genomen, zal aansluitend fase 2 van de uitbreiding worden gestart. Dit betreft een nieuwe magazijnruimte om de huidige, maar ook toekomstige groei adequaat op te kunnen vangen.

Voortgang goed te volgen

Via de nieuwsberichten op deze website en de sociale media waarop Van Doesburg actief is, kunnen de vorderingen van de nieuwbouw nauwlettend worden gevolgd.